News

News
 
Pedro Crous, member of the Royal Dutch Academy of Sciences by Webmaster News 2018-11-07 12:10:06
 

‘It’s not something I ever expected because I am not from the Netherlands, I am from South-Africa and I don’t have a large old boys network here. So, no, I didn’t expect to be appointed at such a prestigious institution.’
Despite this it happened: Pedro Crous, director of the Westerdijk Fungal Biodiversity institute is appointed member of the Royal Dutch Academy of Sciences : the Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, (KNAW) as of today.
Pedro Crous looks upon his appointment as a chance for mycology, he will meet other scientists at the Academy that play an important role in biodiversity research and conservation.
Talking about the appointment Pedro Crous is mentioning especially the opportunities it offers for mycology, he is not speaking about the honor for himself, although he sure is honored by the offered lifelong membership. ‘Life is to short for that’, he answers, asked about his own pride.
The main thing he hopes to achieve with this appointment is drawing extra attention to a large international citizen science project the Westerdijk Institute is going to launch, to emphasize the huge importance of fungal biodiversity. The citizen science project is an international follow up of a very successful Citizen Science project in the Netherlands last year, set up by the Westerdijk Institute in cooperation with University Museum in Utrecht.
‘World fame, fungi with your name’ is the literal translation of the project.
And then there is this other huge issue. The humanitarian disaster Crous expects to happen in Africa, the continent he was born. The coming years Africa has to deal with an explosion of the population while at the same time, due to drought, there will be less food. That fact, combined with the lack of knowledge about fungal diseases that threaten crops on the African continent, can lead to a disaster. ‘Of all new fungi described in 2017, only 4 percent came from the African continent. It is not an issue of interest there’, Crous asserts. If only he could bring about a tiny little bit of change here…
As far as president of the Academy Wim van Saarloos is concerned, the opportunity will certainly be there; at least, in his speech to welcome the new members he says: ‘The strength of the Dutch scientific community is its traditional opennes and the intertwinement with the international community. We see that reflected in many international scientific cooperations and increasingly in the international background of our staff’
From now on Pedro Crous is one of them.

 

Pedro Crous lid van de Akademie van Wetenschappen

‘Het is niet iets dat ik ooit verwacht had, omdat ik niet uit Nederland kom, ik kom uit Zuid- Afrika en heb hier geen groot netwerk. Je verwacht dus niet gekozen te worden voor zo’n prestigieuze club.’
Het gebeurde toch: Pedro Crous, directeur van het Westerdijk Fungal Biodiversity Institute is met ingang van vandaag lid voor het leven van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, de KNAW.
Het is een kans voor mycologen om iemand in de Akademie te hebben denkt Crous. Bij de KNAW verwacht hij andere wetenschappers te ontmoeten die een rol spelen bij biodiversiteit en dat kan tot mooie dingen leiden.
Hij heeft het vooral over de betekenis van zijn benoeming voor de wereld van de mycologie, niet over het prestige die het voor hemzelf meebrengt. ‘Daar is het leven te kort voor’ antwoordt hij, gevraagd naar zijn eigen trots.
Het belangrijkste dat hij hoopt te bereiken met zijn aanstelling is extra aandacht voor het enorme belang van de biodiversiteit in de wereld van de schimmels. In het kader daarvan gaat het Westerdijk Instituut internationaal burgers betrekken bij de wetenschap. Dit nieuwe internationale burgerwetenschapsproject is het vervolg op een zeer succesvol project ‘Wereldfaam, schimmels met je naam’ dat afgelopen jaar is gelanceerd op basisscholen in samenwerking met het Universiteitsmuseum Utrecht.
En dan is er nog iets anders waar Crous mee rondloopt: de humanitaire ramp die hij voorziet op het Afrikaanse continent. Hij komt er vandaan, dus hij kan daar niet aan voorbij gaan. Afrika krijgt de komende jaren te maken met een populatie ontploffing en met een grote nood aan voedsel, voorspelt Crous. Dat terwijl de kennis van een de grote bedreigingen in de landbouw; namelijk schadelijke schimmels heel erg achterblijft. ‘Van alle schimmels die in 2017 zijn ontdekt komt slechts vier procent uit Afrika. Er is te weinig aandacht voor’ betoogt Crous. Al kan hij daar maar een beetje verandering in brengen…
Als het aan de president van de Akademie ligt moeten die kansen er zeker zijn, tenminste, in zijn toespraak noemt hij het grote aantal nieuwe leden uit landen buiten Nederland en het internationale belang daarvan. ‘De sterkte van de Nederlandse wetenschap [..] is nauw verweven met de traditionele openheid van ons land en de internationale verwevenheid. Die zien we in de vele internationale samenwerkingsverbanden waarin onze wetenschappers participeren en in toenemende mate ook in de internationale samenstelling van onze academische staf.’
Pedro Crous is nu een van hen.

(Photo: KNAW/Inge Hoogland)